top of page
 • Türk Bayrağı

 • Yelken Bayrağı

 • Firma Bayrağı 

 • Gönder Bayrağı 

 • Bina Tipi Büyük Bayrak 

 • Ülke Bayrakları

 • Miting Bayrağı 

 • Özel Tasarım Bayrak

 • Masa Bayrağı

 • Kırlangıç Bayrak 

 • Tören Bayrağı 

 • Otel Bayrağı

 • Makam Bayrağı 

 • Sırmalı Bayrak

 • Üçgen Flama

 • İpe Dizili Bayrak 

 • Şehit Bayrağı 

 • Taraftar Bayrağı 

 • Üçgen Bayrak 

 • Plaj Bayrağı 

 • Saçaklı Tören Bayrağı 

 • Eski Türk Devletleri Bayrağı 

 • Belediye Bayrakları 

 • 15 Temmuz  Bayrağı 

 • 10 Kasım Bayrağı

 • 23 Nisan  Bayrağı  

 • 19 Mayıs  Bayrağı 

 • Beşiktaş  Bayrağı .

 • Galatasaray  Bayrağı 

 • Fenerbahçe  Bayrağı 

 • Atatürk Posterli Bayrak

 • Eski Türk Devletleri

 • Bayrağı

 • Osmanlı Spor Bayrağı

 • Adana Belediyesi

azerbaycan-bayragi-yuz-olcumu-ve-nufusu_

AZERBAYCAN BAYRAĞI ÜRETİMİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası bayrağı eşit genişlik ve yükseklikte yukarıda mavi, ortada kırmızı, altta yeşil ve kırmızı şerit üzerinde beyaz renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız olmak üzere üç yatay şeritten oluşmuş olarak tanımlar. Bayrak ile ilgili ayrıntıları kanunlara bırakır. Bu ayrıntılar Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Yasası'nda ve diğer yasalarda düzenlenmiştir.

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bayrağı Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Yasası"nda belirtilir:

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağı Azerbaycan Devleti'nin egemenliğinin simgesidir.

 2. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağının genişliği ve uzunluğu eşit renkli üç yatay şeritten oluşan dikdörtgen parça şeklindedir: üst şerit gök mavisi renginde, orta şerit kırmızı renkte, alt bölüm ise yeşil renktedir. Bayrağın her iki yüzünde kırmızı rengin ortasında beyaz renkli bir hilal ve sekiz köşeli yıldız tasviri vardır. Bayrağın eninin boyuna oranı 1:2 'dir. Hilalin ve sekiz köşeli yıldızın tasvirleri, kenar uzunluğu oranı 3:4 olan dikdörtgenin içerisinde yer alır. Dikdörtgenin köşegeni bayrağın eninin ½’sine eşittir. Hilalin tasviri konsentrik (aynı merkezli) olmayan iki dairenin parçaları şeklindedir; büyük dairenin çapı dış dikdörtgenin genişliğine, küçük dairenin çapı ise bayrağın eninin ¼’üne eşittir. Küçük dairenin merkezi bayrağın geometrik merkezinin solunda, bayrağın eninin 1/60’ına eşit mesafede bulunur. Sekiz köşeli yıldızın tasviri hilalin sağında bulunur, yıldızın dış dairesinin çapı bayrağın eninin 1/6’sını, iç dairesinin çapı ise 1/12’sini oluşturur.

 3. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağı ve bayrak tasviri, boyutlarına bakılmaksızın her zaman bahsedilen ölçütlere net olarak uymalıdır."

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı, binanın duvarına direksiz veya direğe dikey olarak asıldığında mavi şerit karşıdan bakıldığında bayrağın sol tarafında bulunmalıdır.

AZERBAYCAN Bayrağı Anlamı

Ülkelerin kullanmış oldukları bayrakların her birinin aynı önem ve anlamı vardır. Genellikle ülkelerin bağımsızlığını ve birliğini temsil eden bayraklar, ülke ile özdeşleştirilen ve tüm dünyaya karşı ülke adına birtakım mesajları veren sembol ve renklerden oluşur. Azerbaycan bayrağı açısından da bu durum geçerlidir. Yeşil, kırmızı ve mavi şeritlerden oluşan zeminin üzerinde yer alan beyaz hilal ve sekiz köşeli yıldızdan oluşan bu bayrak, her detayında farklı bir anlam barındırmaktadır. Mavi renk, Türk devletlerinin eskiden beri kullanmış olduğu renklerden birisidir ve genellikle gök ile özdeşleştirilir. Azerbaycan bayrağı içerisinde yer alan mavi renk de Türklüğün ifadesi olarak kullanılmaktadır. Genellikle İslam ülkelerinin bayraklarında görülen koyu yeşil renk ise İslam’ı temsil eden bir renktir. Mavi ve yeşil renklerin bir arada kullanılması bu ülkenin Türk ve İslam kimliğine vurgu yapmaktadır. Kırmızı renk ise bilim, teknik ve medeniyette ilerlemeyi ifade etmektedir. Bayrak üzerinden bulunan hilal hem Türklerin ve hem de Müslümanların kullandıkları bir semboldür. Yıldız ise Osmanlı Devleti’nden kalma bir gelenektir. Ancak Azerbaycan bayrağı üzerinde bulunan 8 köşeli yıldızdaki her köşenin de bir anlamı vardı

AZERBAYCAN BAYRAĞI ÜRETİMİ

Çelikonline Bayrak Olarak Azerbaycan Bayrağı,Gönder Azerbaycan Bayrağı Üretimi,Sopalı Azerbaycan Bayrağı Üretimi,Sopasız Azerbaycan Bayrağı Üretimi,Yelken Azerbaycan Bayrağı,Masa Azerbaycan Bayrağı Üretimi,Makam Azerbaycan Bayrağı Üretimi,İpe Dizili Azerbaycan Bayrağı Üretimi,Konvoy Azerbaycan Bayrağı Üretimi yapmaktayız.

30x45 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

50x75 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

70x105 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

100x150Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

150x225 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

200x300 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

300x450 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

400x600 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

600x900 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

900x1200 Cm Azerbaycan Bayrağı Üretimi

azerbeycan yelken.png
az.7-1-1280x720.jpg
bottom of page